• จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
  • จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
  • จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย


รายละเอียด

   จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการปรับสภาพน้ำเสีย โดยจุลินทรีย์จะเป็นตัวเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำให้สูงขึ้น ทำให้น้ำเสียนั้นมีคุณภาพดีขึ้นจนสามารถปล่อยกลับแหล่งน้ำธรรมชาติได้

ติดต่อสอบเพิ่มเติม
โทร.02-302 1462
แฟ็กซ์.02-262 1400
เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 9:00-18:00 น.

คุณอาจจะชอบ