เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา
   บริษัทให้บริการด้านการจัดการของเสียที่ไม่สามารถกำจัดได้ แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของเสีย การบำบัดน้ำเสีย กลิ่น และพลังงาน สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอาคาร ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ
การสร้างรากฐานสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตข้างหน้า
   ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของประชากร และมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยในการการสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ของเสียมีมากเกินไป โดยไม่สามารถกำจัดได้ รวมถึงน้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ เราจึงควรช่วยกันจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น
สินค้า และบริการ
 • แก้ปัญหาไขมันในบ่อน้ำทิ้ง
 • แก้ปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • แก้ปัญหากลิ่นเหม็นในที่พักอาศัย
 • แก้ปัญหาท่อตัน
 • สารลดปริมาณของเสียในบ่อดักไขมัน
 • สารกำจัดน้ำมัน และไขมัน
อินทรีย์ และสารสีเขียว
   อินทรีย์สาร เป็นสารชีวภาพที่ไม่มีสารเคมีเจือปน เพราะฉนั้นจึงปลอดสารพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ราคาถูกกว่าสารเคมี แต่มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณรวมของฟุต ปริ้นต์
แก้ปัญหากลิ่นเหม็นในที่พัก
 • กำจัดกลิ่นเหม็นในที่พัก
 • กำจัดกลิ่นบุหรี่
 • กำจัดกลิ่นมูลสัตว์เลี้ยงในบ้าน
 • กำจัดกลิ่นห้องน้ำในที่พักอาศัย
บ่อดักไขมัน
 • รับปรึกษาแก้ปัญหาบ่อดักไขมัน
 • สารกำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน
 • จำหน่ายสารกำจัดไขมันในบ่อดักไขมัน
 • แนวทางแก้ปัญหาไขมันในบ่อดักไขมัน
 • สารกำจัดไขมันในบ่อดักไขมันราคา
แก้ปัญหากลิ่น และท่ออุดตันในห้องน้ำ
 • ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
 • ผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาท่ออุดตันในห้องน้ำ
 • จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
 • จุลินทรีย์แก้ปัญหาท่ออุดตันในห้องน้ำ
 • ลูกบอลกำจัดกลิ่นในห้องน้ำ
 • ลูกบอลแก้ปัญหาท่ออุดตันในห้องน้ำ