• 65330?1450340909

สินค้า

เกี่ยวกับเรา

   บริษัทให้บริการด้านการจัดการของเสียที่ไม่สามารถกำจัดได้ แนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของเสีย การบำบัดน้ำเสีย กลิ่น และพลังงาน สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอาคาร ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ

การสร้างรากฐานสิ่งแวดล้อม เพื่ออนาคตข้างหน้า

   ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเพิ่มขึ้นของประชากร และมาตรฐานในการครองชีพที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยในการการสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ของเสียมีมากเกินไป โดยไม่สามารถกำจัดได้ รวมถึงน้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ เราจึงควรช่วยกันจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น

สินค้า และบริการ

  • แก้ปัญหาไขมันในบ่อน้ำทิ้ง
  • แก้ปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสีย
  • แก้ปัญหากลิ่นเหม็นในที่พักอาศัย
  • แก้ปัญหาท่อตัน
  • สารลดปริมาณของเสียในบ่อดักไขมัน
  • สารกำจัดน้ำมัน และไขมัน